Attractions

     
  เที่ยวอุทยานแห่งชาติ...แม่ปิง

"สายน้ำใสไหลตกอยู่ตรงหน้า จากยอดเขาในพนามาเบื้องล่าง ไหลผ่านผาแผ่บานช่วงตรงกลาง ตกเบื้องล่างสู่แอ่งแหล่งนที เห็นมวลน้ำสีฟ้าครามงามสวยสด ใจนั้นอดทนไปได้ไหมหนอ อยากลงเล่นเห็นทีต้องรีรอ ดูที่เหมาะพอแช่กายคลายอารมณ์ ...อ่านเพิ่มเติม

  แอ่วเมืองบุญ ไหว้พระ๙วัด ณ เมืองบุญหลวงล้านนา ลำพูน

เริ่มต้นกันที่ วัดพระธาตุหริภุญไชย ซึ่งเป็นพระธาตุหลักเมืองและเป็น พระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีระกา โดยพระธาตุแห่งนี้มีอายุกว่า ๑๐๐๐ ปี และยังเป็นพระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ องค์เจดีย์เป็นทรงล้านนาไทยแท้ สีทองอร่ามและมีลักษณะใกล้เคียงกับพระธาตุดอยสุเทพ คนที่มากราบไหว้พระธาตุหริภุญไชย มีความเชื่อว่า จะได้รับพรให้พระบรมธาตุปกเกศคุ้มเกล้า ...อ่านเพิ่มเติม

  อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ลำพูน

เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเกรียติแด่พระนางจามเทวี ยอดกษัตริยาแห่งนครหริภุญไขย ทรงเป็นผู้สถาปนาเมืองหริภุญไขยขึ้น และเป็นปฐมกษัตริย์เมื่อกว่า 1300 ปีมาแล้ว และทรงเป็นผู้นำที่สร้างความรุ่งเรืองให้กับนครหริภุญไชย จนมีการสืบทอดการครองราชย์ถึง 600 ปี ทรงเป็นทั้งนักการปกครองที่มีความสามารถและนักรบผู้เก่งกล้า ปกครองแผ่นดินให้ร่มเย็นและขึ้นคอช้างออกศึกสยบอริราชศัตรูด้วยพระองค์เอง ...อ่านเพิ่มเติม

  พระธาตุอินทร์แขวน ลำพูน

พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดับ น้ำทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ...อ่านเพิ่มเติม

     
<    1   2    3    >